On the increase of Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) and Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) (Coleoptera: Dytiscidae) in Belgium

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    53 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'On the increase of Hydrovatus cuspidatus (Kunze, 1818) and Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) (Coleoptera: Dytiscidae) in Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie