On the occurrence of Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) and Suphrodytes figuratus (Gyllenhal, 1826) (Coleoptera: Dytiscidae) in Belgium with notes on the habitat.

Kevin Scheers, Joost Mertens, Nobby Thys

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    1295 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'On the occurrence of Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) and Suphrodytes figuratus (Gyllenhal, 1826) (Coleoptera: Dytiscidae) in Belgium with notes on the habitat.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie