Onderhoudsbaggerwerken in de Durme: advies met betrekking tot het ontwerpprofiel baggerwerken Durme

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1883 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit advies gaat na wat het effect is van de voorgestelde onderhoudsbaggerwerken in de Durme op de habitatdiversiteit en het ecologische functioneren van de rivier. Daarnaast wordt nagegaan of er een alternatieve werkwijze mogelijk is, zodat de habitatdiversiteit en het ecologisch functioneren maximaal behouden blijven na uitvoering van de baggering.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-nov-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2551

  Thematische lijst

  • Slikken en schorren
  • Oppervlaktewater
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Biotopen

  Dit citeren