Onderzoek naar de effectiviteit van aangepast spuibeheer van de Veurnesluis (Ganzepoot, Nieuwpoort)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

429 Downloads (Pure)

Uittreksel

Van 8 maart tot en met 13 mei 2022 gingen we na of aangepast spuibeheer resulteerde in een hoger binnengelaten aantal glasalen. We zagen een significante toename in het aantal binnengelaten glasalen bij een met 5 cm geopende stuw wanneer het water aan de zeezijde van de stuw hoger staat dan aan de polderzijde. We bevelen daarom aan om aangepast spuibeheer met één schuif op 5 cm toe te passen aan de Veurnesluis om glasaal toegang te geven tot het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke (en ook de Lovaart die in open verbinding staat) als opgroeigebied. Uit voorzorg moet bij het uitvoeren van het aangepast spuibeheer gewaakt worden over een mogelijke stijging van de conductiviteit, in samenspraak met de verschillende stakeholders.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s18
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.35

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Faunabeheer

Thematische lijst

  • Vissen
  • Vismigratie

Dit citeren