Onderzoek naar de indeling in herkomstgebieden voor Frangula alnus en Alnus glutinosa o.b.v. genomische en fenotypische data

Hanne De Kort, Kristine Vander Mijnsbrugge, Katrien Vandepitte, Olivier Honnay, Joachim Mergeay

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1570 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  We hebben gebruik gemaakt van enkele veldproeven en een proeftuin (INBO Geraardsbergen) van zwarte els, alsook van SNPs (genetische merkers die zeer frequent voorkomen in het genoom) om patronen van lokale adaptatie binnen en tussen vijf Belgische herkomstgebieden in te schatten.
  Zowel het fenotypisch als het genomisch werk suggereren een gebrek aan adaptatie op de schaal van de huidige indeling in herkomstgebieden, en stellen een uitbreiding naar één (sporkehout) en twee (zwarte els) herkomstgebieden voor. Deze uitbreiding zou gepaard gaan met zowel economische en ecologische voordelen. We duiden vooral op het belang van voldoende genetisch divers uitgangsmateriaal (en dus gevarieerde zaadboomgaarden) om aanplantingen te behoeden van pathogenen (ziekten) en klimaatsverandering. Voldoende genetische variatie in het aangeplant plantsoen garandeert immers de aanwezigheid van voordelige genetische varianten. Kleine herkomstgebieden bemoeilijken deze doelstelling gezien de zaadboomgaarden weinig variabel zijn (zeker wat betreft adaptieve genetische varianten).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

  Publicatie series

  NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.R.2014.3200085

  Thematische Lijst 2020

  • Andere

  Thematische lijst

  • Buitengebied

  Dit citeren