Onderzoek naar de passeerbaarheid van een duiker op de Poperingevaart te Poperinge

Hilde Verbiest

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  200 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Uit de studie naar de mogelijkheden voor vismigratie op de prioritaire waterlopen in het Vlaamse Gewest blijkt dat op de Vleterbeek, opgenomen in de lijst van prioritaire waterlopen vanwege het ecologische belang van de Winterbeek, een zestal mogelijke vismigratieknelpunten bestaan. De duiker op de Vleterbeek te Poperinge is er één van. Ook zijbeken blijven voor de vissen van de Vleterbeek vaak onbereikbaar. Het onderzoek naar de passeerbaarheid van een duiker op de Vleterbeek te Poperinge past binnen deze migratieproblematiek en kadert in een ruimer project naar de herinrichting van de Vleterbeek. In het herinrichtingsproject worden de mogelijkheden voor visfauna en -migratie, dynamiek van de beek, aanleg van bufferstroken, waterkwaliteit en begeleidende flora en fauna geïntegreerd.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Bosbouw en Wildbeheer
  Aantal pagina's18
  StatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij
  Nr.097

  Dit citeren