Onderzoeksprogramma 2021-2025 (-2030) voor het uitvoeren van radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in en rond de Antwerpse haven (VLEEMO – INBO): Resultaten van het verkennend jaar 2021, en gepland verder onderzoek

Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

756 Downloads (Pure)

Uittreksel

Presentatie voor overleg in de Beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever Antwerpse haven
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 18-nov-2022

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Natuur & maatschappij
 • Data & Infrastructuur

Thematische lijst

 • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
 • Soortenbeleid
 • Energie
 • Versnippering
 • Havens
 • Natuur- en bosgebieden
 • Vogels
 • Zoogdieren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Taxonomische lijst

 • vogels (Aves)
 • vleermuizen (Chiroptera)

Beleidsmatig

 • beleidsevaluatie
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • biodiversiteitsbeleid
 • Habitatrichtlijn (HRL)
 • instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
 • Lokale Staat van Instandhouding (LSVI)
 • Natura 2000
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • Vlaams beschermde natuur
 • vogelrichtlijn (VRL)

Geografische lijst

 • Antwerpse Haven
 • Vlaanderen

Technologisch

 • automatisatie
 • detectietechnologie
 • identificatie
 • veldwerk (observatie en staalname)

Vrije trefwoorden

 • radar
 • vogelradar

Dit citeren