Onderzoeksprogramma 2021-2025 (-2030) voor het uitvoeren van radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in en rond de Antwerpse haven (VLEEMO – INBO): Resultaten van het verkennend jaar 2021, en gepland verder onderzoek

Onderzoeksoutput: Andere bijdrage

783 Downloads (Pure)
Filter
Poster

Zoekresultaten