Onderzoeksprogramma 2021‐2025 voor het uitvoeren van radaronderzoek naar de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen. Resultaten van het onderzoek in 2022 tot maart 2023.

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

118 Downloads (Pure)

Uittreksel

In en rond de Antwerpse haven liggen waterrijke natuurgebieden met veel vogels. Bij de aanvraag voor nieuwe windturbines waren er echter kennisleemten over vogelvluchten en mogelijke effecten op vogelpopulaties. De Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (VLEEMO NV) werkt aan het opvullen van deze hiaten met 3D-radaronderzoek naar de impact van bestaande en geplande windturbines op vogels en vleermuizen.
De radar detecteert de vogelbewegingen goed, maar de classificatie van de vogelsoorten blijkt complex. Validatie van radardata met veldobservaties en ontwikkeling van verbeterde algoritmes blijft nodig. Ook de mogelijkheid om AI in te zetten wordt onderzocht. Het onderzoek levert waardevolle inzichten in de vliegbewegingen van vogels en vleermuizen om zo mitigerende maatregelen te ontwikkelen om de impact van windturbines op vogels en vleermuizen te minimaliseren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s72
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.52

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren