Ontdekking van een populatie Rivierrombout (Gomphus flavipes) op het Albertkanaal (België), een van de drukst bevaren kanalen van Europa, en een overzicht van de status in West- en Midden-Europa

Geert De Knijf, Tim Adriaens, Robin Vermylen, Peter Van der Schoot

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    1972 Downloads (Pure)
    Filter
    Bijdrage aan Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    Zoekresultaten