Ontwikkeling van een hydro-ecologisch model voor vallei-ecosystemen in Vlaanderen, ITORS-V1

Willy Huybrechts, Els De Bie, Piet De Becker, M Wassen (Coördinator), A Bio

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  2055 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De voornaamste doelstelling van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een voorspellend hydro-ecologisch model voor grondwaterafhankelijke terrestrische vegetaties in riviervalleien in de Kempen, het Hageland en de Leemstreek. Het model moet de gebruikers in staat stellen om de kansen op het voorkomen van soorten en vegetatietypen in te schatten op basis van informatie met betrekking tot hydrologie, topografie, bodem en het te voeren beheer in een bepaald gebied. In een tweede doelstelling wordt de toepasbaarheid van hydro-ecologische modellen in verschillende geografische regio's of ecodistricten geëvalueerd. Het doel is na te gaan in welke mate met regionale verschillen moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van de uitkomst van het model. Als derde doelstelling wordt in dit onderzoeksproject nagegaan welke de voorwaarden zijn voor een meer veralgemeend gebruik van hydro-ecologische modellen in Vlaamse valleigebieden
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina’s129
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor natuurbehoud
  Nr.18

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Beheer
  • Beleid

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • beheermonitoring

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Technologisch

  • modellering

  Dit citeren