Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek: De eerste resultaten

Els Lommelen, Gijs Kurstjens, Geert De Blust

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Uittreksel

  De grensregio tussen Cranendonck, Weert en Maaseik die nu Kempen~Broek genoemd wordt, was vroeger grotendeels ingenomen door grote moerassen en veengebieden, afgewisseld met drogere zandruggen. Het gebied is door de eeuwen heen drooggelegd en geëxploiteerd, waardoor veel oorspronkelijke natuur is verdwenen. Om de natuurwaarden te herstellen zijn er de laatste vijftien jaar talrijke natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. In dit artikel worden de ecologische resultaten van vier grotere moerasherstelprojecten besproken te weten het Smeetshof, de Luysen en de Zig in België, en het Weerterbos in Nederland. Deze zijn geëvalueerd in het kader van het project 'Kempen~Broek in Beeld' (LOMMELEN et al., in prep.).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftNatuurhistorisch maandblad
  Volume103
  Exemplaarnummer4
  Pagina's (van-tot)63-66
  Aantal pagina’s4
  ISSN0028-1107
  PublicatiestatusGepubliceerd - apr-2014

  Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Beheermonitoring
  • Overstromingsgebieden
  • Vernatting
  • Natuur- en bosgebieden

  Geografische lijst

  • Kempen
  • Kempen~Broek

  Dit citeren