Opmerkingen op de natuurtoets in kader van de inplanting van 7 windturbines op de terreinen van het SCK-CEN en VITO te Mol

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1664 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Er werd een vergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van 7 windturbines te Mol. Op het gewestplan is het projectgebied bestemd als ‘gebied voor de vestiging van kerninstallaties’. Het huidige gebruik van de gronden is voornamelijk bos en kleinschalige landbouw. Er werd een algemene natuurtoets opgemaakt waarin de verwachtte effecten zijn beschreven. Dit advies onderzoekt of de aanwezige natuurwaarden en de mogelijke effecten op vogels en vleermuizen voldoende beschreven zijn in de natuurtoets.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-jan-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2673

  Thematische lijst

  • Vogels
  • Zoogdieren
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Windenergie
  • Fauna
  • Energie

  Dit citeren