Optimaliseren van natuurinrichting in een Gecontroleerd OverstromingsGebied langs de Zeeschelde: grondwatermonitoring en -modellering, basis voor natuurpotenties

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  1629 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftWater: Tijdschrift over Waterproblematiek
  Exemplaarnummer31
  Pagina's (van-tot)69-71
  ISSN0770-7193
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2007

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Dit citeren