Ornithologisch advies over de natuurtechnische herprofilering van een deel van het Vlaams natuurreservaat “De IJzermonding” te Nieuwpoort

Maurice Hoffmann, Eric Stienen, Koen Devos (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1753 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een ontwerp gemaakt voor de natuurtechnische herprofilering van een deel van het Vlaams natuurreservaat 'De Ijzermonding' ter uitvoering van het beheerplan voor dat reservaat. Er is een inschatting gemaakt van de verwachte oppervlakte van de te ontwikkelen habitats. Er wordt ook een omheining met schrikdraad voorzien. Dit werk is één actie van een LIFE+ Natuurprojectaanvraag 'FLANDRE'. Doelstellingen zijn habitatherstel, het maken van een nieuwe broedplek voor een aantal kustvogels en deze beschermen tegen grondpredatoren. In dit advies wordt het effect van deze maatregelen op vogels nagegaan.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-jul-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2783

  Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Fauna
  • Beheer van natuur

  Dit citeren