Otolith identification using a deep hierarchical classification model

Michiel Stock, Bac Nguyen, Wouter Courtens, Hilbran Verstraete, Eric Stienen, Bernard De Baets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1842 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s10
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - jan-2021

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur
  • Landbouw
  • Andere

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

Dit citeren