Pan-continental invasion of Pseudorasbora parva: towards a better understanding of freshwater fish invasions

R. E Gozlan, D Andreou, T Asaeda, K Beyer, R Bouhadad, D Burnard, N Caiola, P Cakic, V Djikanovic, H. R Esmaeili, I Falka, D Golicher, Á Harka, G Jeney, V Kovac, J Musil, A Nocita, M Porz, N Poulet, T VirbickasC Wolter, S. A Tarkan, E Tricarico, T Trichkova, Hugo Verreycken, A Witkowski, C. G Zhang, I Zweismueller, R. J Britton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  15 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftFish & Fisheries
  Volume11
  Exemplaarnummer4
  Pagina's (van-tot)315-340
  Aantal pagina’s26
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2010

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en biotopen
  • Exoten (soortenbeleid)
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Taxonomische lijst

  • beenvissen (Osteichtyes)

  Dit citeren