Pathological investigations on guillemots (Uria aalge) stranded on the Belgian coast during the winter of 1993-94

T Jauniaux, L Brosens, Patrick Meire, H Offringa, F Coignoul

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    37 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Pathological investigations on guillemots (<i>Uria aalge</i>) stranded on the Belgian coast during the winter of 1993-94'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen