Patrijzenmonitoring in Vlaanderen: Analyse van de controletellingen in de periode 2022-2023

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

445 Downloads (Pure)

Uittreksel

Een van de twee voorwaarden om te kunnen jagen op patrijs volgens de Vlaamse jachtwetgeving is de aanwezigheid van minimaal 3 broedparen per 100 ha open ruimte binnen de jachtterreinen aangesloten bij de wildbeheereenheid (WBE). Sinds 2021 moeten de jagers de patrijzen volgens een gestandaardiseerd telprotocol inventariseren en rapporteren aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Agentschap laat elk jaar een studiebureau als controle hetzelfde telprotocol toepassen op een steekproef van locaties.
De gerichte controles van 2023 zijn gebaseerd op afwijkende resultaten van de combinaties van de waarnemingen uit 2021 en 2022. Niet‐gerichte controles werden uitgevoerd in aselect gekozen jachtterreinen in WBE's die deelnemen aan de tellingen en in jachtterreinen die deel uitmaken van een lopend onderzoek naar patrijs. We vinden in de gegevens van 2022 en 2023 geen aantoonbaar verschil tussen de dichtheid gebaseerd op de gegevens van het studiebureau en deze gebaseerd op de gegevens van de jagers.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s18
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.38

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren