Phylogeographic structure and ecological niche modelling reveal signals of isolation and postglacial colonisation in the European stag beetle

Karen Cox, Niall McKeown, Gloria Antonini, Deborah Harvey, Emanuela Solano, An Van Breusegem, Arno Thomaes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1618 Downloads (Pure)

Zoekresultaten