Plaatsing van windturbines in het Linkerscheldeoevergebied. Aanbevelingen in het kader van een mogelijke impact op vogels.

Joris Everaert (Hoofdauteur), Eckhart Kuijken, Koen Devos

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    1081 Downloads (Pure)

    Dit citeren