Policy Coherence in Green Infrastructure management: insights from six European case studies

Dieter Mortelmans, Julie Chaurand, Thierry Onkelinx, Thomas Fickel, Marion Mehring, Francis Turkelboom, Jiska Van Dijk, Monika Suskevics, Sylvie Campagne, Philip Roche

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstractpeer review

1055 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Policy Coherence in Green Infrastructure management: insights from six European case studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen