Policy Coherence in Green Infrastructure management: insights from six European case studies

Dieter Mortelmans, Julie Chaurand, Thierry Onkelinx, Thomas Fickel, Marion Mehring, Francis Turkelboom, Jiska Van Dijk, Monika Suskevics, Sylvie Campagne, Philip Roche

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

44 Downloads (Pure)

Zoekresultaten