Polluenten in paling in Vlaanderen: 2. Polychloorbiphenylen en pesticiden (1994-1999)

Claude Belpaire, Gerlinde Van Thuyne, K Cooreman, W De Cooman

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  1584 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De jongste jaren wordt er in Vlaanderen meer en meer aandacht besteed aan de verspreiding van toxische stoffen in het milieu. Traditioneel worden polluenten zoals PCB's en pesticiden gemeten in de waterkolom en in de waterbodem. Aanvullend worden ook metingen uitgevoerd naar de verspreiding van polluenten in biota. Eén van de meest geschikte indicatoren hiervoor is de Europese paling. Dit rapport beoogt een samenvatting te geven van de resultaten van PCB en pesticide analyses van palingen verzameld in Vlaanderen tussen 1994 en '99. Het rapport bundelt de reeds gerapporteerde resultaten met nieuwe analysegegevens. Naast een actualisatie van de lijst met zwaarst vervuilde plaatsen beoogt dit rapport ook de basisinformatie aan te reiken voor het vastleggen van wettelijke normen van paling zoals vermeld in het "Actieprogramma micropolluenten in paling" (Heirman, 2000).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Bosbouw en Wildbeheer
  Aantal pagina’s75
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2000

  Thematische lijst

  • Verontreiniging
  • Vissen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie
  • B740-toxicologie

  Taxonomische lijst

  • palingen (Anguillidae)

  Beleidsmatig

  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • volksgezondheid
  • visserijbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren