Poorten naar de zee: open, toe en op een kier: Voorzichtige revalidatie voor onze estuaria?

Erika Van den Bergh, Dick de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1383 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftLandschap
Volume36
Exemplaarnummer2019-3
Pagina's (van-tot)95-103
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Thematische lijst

  • Beleid
  • Ruimte
  • Maatschappij

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

Beleidsmatig

  • geïntegreerd Kustzonebeheer (ICZM)
  • ruimtelijk beleid

Geografische lijst

  • Schelde

Dit citeren