Populatieontwikkeling van in Vlaanderen broedende Brandganzen onder verschillende beheerscenario's

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

2 Downloads (Pure)

Uittreksel

De snelle groei van het aantal broedende Brandganzen in Vlaanderen stelt het beleid voor de keuze om al dan niet in te grijpen op de populatie, vooral met het oog op het vermijden van (potentiële) schade aan landbouw en bepaalde natuurwaarden. In die context stelt zich ook de vraag welke beheermaatregelen het meest efficiënt (en haalbaar) zijn om de populatie te doen afnemen. Om die vraag te kunnen beantwoorden werd in een aantal gebieden de voortplanting en overleving van broedende Brandganzen onderzocht. Dit liet ons toe een model te ontwikkelen waarin de verwachte groei van de broedpopulatie onder verschillende beheerscenario’s gesimuleerd wordt.
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftNatuur.oriolus : Vlaams tijdschrift voor ornithologie
Volume86
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)51-60
Aantal pagina’s10
PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jul-2020

Thematische Lijst 2020

 • Faunabeheer
 • Invasieve soorten
 • Beschermde natuur

Thematische lijst

 • Soortenbeheerplan
 • Schadebeheer (beheer van fauna)
 • Faunaschade
 • Watervogels

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • eendvogels (Anseriformes)

Beleidsmatig

 • faunabeheer
 • soortgericht natuurbeheer
 • wildschadebeleid

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • identificatie
 • modellering
 • statistiek en modellering
 • veldwerk (observatie en staalname)

Vrije trefwoorden

 • Ringwerk
 • Populatiemodellen
 • Beheermethoden

Dit citeren