Populieren: geschikte pioniers voor de ontwikkeling van bijkomend boshabitat

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  2064 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Populieren worden bijna uitsluitend om economische redenen aangeplant en dit ging vroeger vaak ten koste van waardevolle open natuur. Populieren hebben hierdoor een slechte reputatie verworven, zodat de kansen die deze bomen bieden, onderbelicht bleven. Sinds ruim 20 jaar onderzoeken we de mogelijkheden om met populieren versneld ecologisch waardevol boshabitat te realiseren op voormalige landbouwgronden. De resultaten van dit onderzoek worden beknopt overlopen en in relatie gebracht tot actuele beleidsintenties.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftBosgazet
  Exemplaarnummer35
  Pagina's (van-tot)8-9
  Aantal pagina’s2
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2015

  Thematische lijst

  • Beheer van bos
  • Beheer van natuur

  Beleidsmatig

  • bos- en landbouwbeleid
  • Natura 2000

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren