Potentiële leefgebieden voor bedreigde soorten: Mogelijke toepassingen in het Vlaamse natuurbeleid en -beheer

Dirk Maes, Dries Adriaens, Maarten van der Meulen, Lien Poelmans, Maurits Vandegehuchte, Joris Everaert, Floris Verhaeghe, Anny Anselin, Jim Casaer, Kris Decleer, Geert De Knijf, Koenraad Devos, Guy Engelen, Jan Gouwy, Jo Packet, Eric Stienen, Jan Stuyck, Arno Thomaes, Filiep T'Jollyn, Jeroen SpeybroeckKoen Van Den Berge, Bernard Van Elegem, Wouter Van Landuyt, Glenn Vermeersch, Carine Wils, Marc Pollet

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  8 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftNatuur.Focus
  Volume16
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)56-66
  Aantal pagina’s11
  ISSN1379-8863
  PublicatiestatusGepubliceerd - jun-2017

  Thematische lijst

  • Soorten
  • Conservatie
  • Soortenbeschermingsplan

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid
  • Natura 2000
  • natuurbeleid
  • soortgericht natuurbeheer

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren