Potential contributions of root decomposition to the nitrogen cycle in arctic forest and tundra

Sabrina Trager, Ann Milbau, Scott D. Wilson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1289 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEcology and Evolution
Volume7
Exemplaarnummer24
Pagina's (van-tot)11021-11032
ISSN2045-7758
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - dec-2017

Thematische lijst

  • Klimaat
  • Vermesting

Dit citeren