Praktijkgericht onderzoek naar kansen en belangrijke stuurvariabelen voor natuurontwikkeling op gronden met voormalig intensief landbouwgebruik

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  1944 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het besef dat een aanvullende strategie nodig is om de achteruitgang van waardevolle biotopen en het uitsterven van bedreigde planten- en diersoorten tegen te gaan groeide de laatste jaren enorm. Dit heeft geleid tot de opmars van natuurontwikkeling, waarbij de grens van het beheer van waardevolle biotopen werd verlegd naar het herstel van gedegradeerde natuurgebieden of intensief gebruikte landbouwgronden. Deze laatste categorie wordt in dit rapport behandeld. Heeft natuurontwikkeling op voormalige, intensief gebruikte landbouwgronden inderdaad geleid tot een hoogwaardige natuur? Welke factoren bepalen succes of mislukking. Welke maatregelen moeten aangewend worden? Deze studie vertrekt van een hele reeks praktijkvoorbeelden in heel verschillende omstandigheden (van de polders tot de voerstreek), waar een groot aantal verschillende natuurontwikkelingsmaatregelen worden uitgevoerd of in uitvoering zijn, en beoogt in een eerste fase een beeld te schetsen van de Vlaamse situatie. In een tweede fase werd in een deel van deze gebieden een intensieve veldcampagne gevoerd. Met aanvullende gegevens over abiotiek en landschapsecologie werd gepoogd de sturende factoren voor de natuurherstel in deze terreinen te detecteren. Dit eerste deel bestudeert de vegetatieontwikkeling.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina’s259
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamVerslag van het instituut voor natuurbehoud
  Nr.2002.08

  Thematische lijst

  • Beheer
  • Soorten en biotopen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Dit citeren