Praktijkgericht onderzoek naar kansen en belangrijke stuurvariabelen voor natuurontwikkeling op gronden met een voormalig intensief landbouwgebruik: deel III: kansen van spontane verbossing versus actieve bosaanplant

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

  142 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s1
  PublicatiestatusGepubliceerd - 26-apr-2002

  Thematische lijst

  • Beheer van bos
  • Bossen en parken
  • Flora

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B270-plantenecologie
  • bosplanten
  • zoomplanten
  • pioniervegetaties

  Taxonomische lijst

  • berkenfamilie (Betulaceae)
  • ruwe berk
  • zachte berk
  • wilgenfamilie (Salicaceae)
  • boswilg

  Beleidsmatig

  • bos- en landbouwbeleid
  • spontane verbossing
  • landbouwgronden
  • leembodems

  Geografische lijst

  • Leemstreek
  • Voerstreek

  Dit citeren