Praktijkgericht onderzoek naar kansen en belangrijke stuurvariabelen voor natuurontwikkeling op gronden met voormalig intensief landbouwgebruik: deel III : kansen van verbossing versus actieve bosaanplant

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1815 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het besef dat een aanvullende strategie nodig is om de achteruitgang van waardevolle biotopen en het uitsterven van bedreigde planten- en diersoorten tegen te gaan groeide de laatste jaren enorm. Dit heeft geleid tot de opmars van natuurontwikkeling, waarbij de grens van het beheer van waardevolle biotopen werd verlegd naar het herstel van gedegradeerde natuurgebieden of intensief gebruikte landbouwgronden. Deze laatste categorie wordt in dit rapport behandeld. Heeft natuurontwikkeling op voormalige, intensief gebruikte landbouwgronden inderdaad geleid tot een hoogwaardige natuur? Welke factoren bepalen succes of mislukking. Welke maatregelen moeten aangewend worden? Deze studie vertrekt van een hele reeks praktijkvoorbeelden in heel verschillende omstandigheden (van de polders tot de voerstreek), waar een groot aantal verschillende natuurontwikkelingsmaatregelen worden uitgevoerd of in uitvoering zijn, en beoogt in een eerste fase een beeld te schetsen van de Vlaamse situatie. In een tweede fase werd in een deel van deze gebieden een intensieve veldcampagne gevoerd. Met aanvullende gegevens over abiotiek en landschapsecologie werd gepoogd de sturende factoren voor de natuurherstel in deze terreinen te detecteren. In dit derde deel komt bosontwikkeling op voormalige landbouwgronden aan bod.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Bosbouw en Wildbeheer
  Aantal pagina’s152
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2001

  Publicatie series

  NaamRapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw
  Nr.012

  Thematische lijst

  • Beheer van bos
  • Bosbouw (maatschappij)
  • Natuur- en bosgebieden
  • Bossen en parken

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • verbossing

  Taxonomische lijst

  • hogere planten (Plantae)

  Beleidsmatig

  • bos- en landbouwbeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren