Prediction of butterfly diversity hotspots in Belgium: A comparison of statistically focused and land use-focused models

Dirk Maes, M Gilbert, N Titeux, P Goffart, R. L. H Dennis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1221 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Prediction of butterfly diversity hotspots in Belgium: A comparison of statistically focused and land use-focused models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen