Predictive tresholds for plague in Karakhstan

S Davis, L Begon, Luc De Bruyn, V. S Ageyev, N Klassovskiy, S. B Pole, H Viljugrein, N. C Stenseth, H Leirs

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    1567 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Predictive tresholds for plague in Karakhstan'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie