Problems in diatom analysis of deposits: allochthonous valves and fragmentation

L. Beyens, Luc Denys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1676 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftGeologie en Mijnbouw
  Volume61
  Pagina's (van-tot)159 162
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1982

  Dit citeren