Propagule predators in Kenyan mangroves and their possible effect on regeneration

F Dahdouh-Guebas, M Verneirt, Jurgen Tack, D Van Speybroeck, N Koedam

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

    1243 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Propagule predators in Kenyan mangroves and their possible effect on regeneration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie