Proposal for a practical framework to determine financial compensations for damage to nature: a discussion note prepared for the BIOVALproject

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstractpeer review

593 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s22
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-dec-2022

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Soortenbeleid

Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • biodiversiteitsbeleid
  • natuurbeleid
  • wetgeving

Dit citeren