Prospects and challenges of environmental DNA (eDNA) monitoring in freshwater ponds

Lynsey R. Harper, Andrew S. Buxton, Helen C. Rees, Kat Bruce, Rein Brys, David Halfmaerten, Daniel S. Read, Hayley V. Watson, Carl D. Sayer, Eleanor P. Jones, Victoria Priestley, Elvira Machler, Cesc Murria, Sandra Garces-Pastor, Cecilia Medupin, Katherine Burgess, Gillian Benson, Neil Boonham, Richard A. Griffiths, Lori Lawson HandleyBernd Haenfling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1675 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftHydrobiologia
Volume826
Exemplaarnummer1
Pagina's (van-tot)25-41
ISSN0018-8158
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - jan-2019

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Invasieve soorten

Thematische lijst

 • Beheermonitoring
 • Exoten (beheer van natuur)
 • Oppervlaktewater
 • Stilstaande wateren

EWI Biomedische wetenschappen

 • B110-bioinformatica
 • B003-ecologie

Beleidsmatig

 • beheermonitoring
 • waterbeleid

Technologisch

 • genetische technieken
 • veldwerk (observatie en staalname)

Dit citeren