Putting a price on nature: The polluter pays (finally)? BIOVAL: Proposal for a practical framework to determine financial compensations for damage to nature

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

286 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-dec-2022

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Natuur & maatschappij

Thematische lijst

  • Soortenbeleid

Beleidsmatig

  • Habitatrichtlijn (HRL)
  • biodiversiteitsbeleid
  • natuurbeleid
  • wetgeving

Dit citeren