Pytho depressus (Linnaeus, 1767): een zeldzame en sporadisch verspreide kever in België (Coleoptera: Pythidae)

Arno Thomaes, Stefanie Kelchtermans, Jens Zarka, Alain Drumont, André Braeckman, Hans Casteels, Hubert Cloth, Marc Counhaye, Luc Crèvecoeur, Juul De Witte, Jean-Michel Lempereur, Marc Paquay, Hugo Raemdonck, Michel Van Malderen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

974 Downloads (Pure)

Uittreksel

In this article, we report on the widespread Palearctic species, Pytho depressus (Linnaeus, 1767), in Belgium. We present the current distribution data of P. depressus in Belgium and unravel and interpret its distribution and habitat. Based on the limited observations, Pytho depressus seems to be rare and sporadic.
Vertaalde titel van de bijdragePytho depressus (Linnaeus, 1767): een zeldzame en sporadisch verspreide kever in België (Coleoptera: Pythidae)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftBulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie
Volume158
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)123-132
Aantal pagina’s10
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Thematische Lijst 2020

  • Bos

Thematische lijst

  • Insecten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B320-zo�geografie

Taxonomische lijst

  • xylobionte kevers

Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid

Geografische lijst

  • België

Dit citeren