Pytho depressus (Linnaeus, 1767): een zeldzame en sporadisch verspreide kever in België (Coleoptera: Pythidae)

Arno Thomaes, Stefanie Kelchtermans, Jens Zarka, Alain Drumont, André Braeckman, Hans Casteels, Hubert Cloth, Marc Counhaye, Luc Crèvecoeur, Juul De Witte, Jean-Michel Lempereur, Marc Paquay, Hugo Raemdonck, Michel Van Malderen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

1020 Downloads (Pure)

Zoekresultaten