Rapport natuurverbondenheid: Een evaluatie van het vier-weken programma tot natuurverbondenheid

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

534 Downloads (Pure)

Uittreksel

Natuurverbondenheid is de mate waarin individuen de natuur beschouwen als een deel van hun identiteit. Onderzoek wees uit dat een grote mate van natuurverbondenheid een positieve impact heeft op het fysieke en mentale welzijn van mensen, én het draagvlak voor natuurbehoud en natuurvriendelijk gedrag vergroot.
We ontwierpen we een vierweken-programma dat tot doel had de natuurverbondenheid van de deelnemers te vergroten. De kwantitatieve data wijzen op een eerder beperkte positieve impact van het programma op natuurcontact, natuurverbondenheid, mentaal welzijn en duurzaam gedrag. De kwalitatieve data verkregen door middel van open vragen, en de interacties tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wijzen wel op een grotere positieve impact bij 18 van de 19 deelnemers die overbleven van de initiële 40.
De aantrekkelijkheid van het programma scoorde heel goed.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s49
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.11

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij

Dit citeren