Recreatiescenario's NARA 2016: Technisch achtergronddocument

Els Verachtert (Hoofdauteur), Lien Poelmans (Ondersteuning), Maarten van der Meulen (Ondersteuning), Leo De Nocker (Ondersteuning), Wouter Van Reeth, Katrijn Alaerts, Maarten Stevens (Ondersteuning)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

1848 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van NARA-B werden door INBO drie bosuitbreidingsscenario's en drie erosiebestrijdingsscenario's gedefinieerd. VITO berekent voor het referentiescenario, drie bosuitbreidingsscenario's en het erosiebestrijdingsscenario 3, vijf indicatoren. Voor de bosuitbreidingsscenario's gebeurt voorafgaand aan deze berekening nog de plaatsing van de stadsbosuitbreiding. De locaties van de IHD-bosuitbreiding werden door INBO aangeleverd.
Oorspronkelijke taalNederlands
Plaats productieMol
Volume2017/RMA/R/0966
Aantal pagina’s43
PublicatiestatusGepubliceerd - jan-2017

Thematische lijst

 • Scenariorapportering
 • Beleidsevaluatie
 • Bossen
 • Recreatie en Toerisme
 • Landbouwgebieden
 • (Peri-)urbaan

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie

Beleidsmatig

 • beleidsevaluatie
 • rapportering
 • bos- en landbouwbeleid
 • economische aspecten van natuur-, bos en biodiversiteitsbeleid
 • ecosysteemdiensten

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Vrije trefwoorden

 • waardering

Dit citeren