Reintroduced native Populus nigra in restored floodplain reduces spread of exotic poplar species

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftPreprint

1545 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Reintroduced native Populus nigra in restored floodplain reduces spread of exotic poplar species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie