Reliable eDNA detection and quantification of the European weather loach (Misgurnus fossilis)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1674 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Fish Biology
ISSN0022-1112
DOI's
PublicatiestatusE-publicatie voorafgaand op geprinte versie - 10-mrt-2020

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Faunabeheer
  • Water

Thematische lijst

  • Soorten en biotopen

Dit citeren