Reply to the comment on 'Working with population totals in the presence of missing data comparing imputation methods in terms of bias and precision' by Bogaart et al.

Thierry Onkelinx, Koen Devos, Ivy Jansen, Hans Van Calster, Paul Quataert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

13 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftJournal of Ornithology
Volume158
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)891-893
ISSN0021-8375
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - jul-2017

Thematische lijst

  • Meetnetten

EWI Biomedische wetenschappen

  • B110-biometrie

Technologisch

  • statistiek en modellering

Dit citeren