Reproductive and fat body cycles of the lizard, Lacerta lepida, in Central Spain

A. M Castilla, Dirk Bauwens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1157 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Reproductive and fat body cycles of the lizard, Lacerta lepida, in Central Spain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen