Responses of forest ecosystems in Europe to decreasing nitrogen deposition

Andreas Schmitz, Tanja G.M. Sanders, Andreas Bolte, Filippo Bussotti, Thomas Dirnbock, Jim Johnson, Josep Peñuelas, Martina Pollastrini, Anne-Katrin Prescher, Jordi Sardans, Arne Verstraeten, Wim de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstractpeer review

82 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
PublicatiestatusGepubliceerd - 30-sep-2019

Thematische lijst

  • Milieu

EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie
  • forests

Beleidsmatig

  • bosbescherming
  • stikstofverzadiging
  • herstel
  • verzuring

Geografische lijst

  • Europa

Dit citeren