Restoration of woodpasture on former agricultural land: the importance of safe sites and time gaps before grazing for tree seedlings

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Restoration of woodpasture on former agricultural land: the importance of safe sites and time gaps before grazing for tree seedlings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen