Resultaten van de plantenmeetnetten in Vlaanderen: Periode 2016 - 2021

Toon Westra, Wouter Van Landuyt, Roosmarijn Steeman, Sam Van de Poel, Hans Van Calster

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

252 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport toont de eerste resultaten voor de soorten die door de vrijwilligers geteld worden. Als we de totale populatiegroottes voor Vlaanderen vergelijken tussen de periodes 2016‐2018 en 2019‐2021 zien we:
• een (sterke) toename voor duingentiaan, harlekijn, polei, koprus, gesteelde zoutmelde, veenmosorchis en purperorchis
• een matige toename voor kleine schorseneer, stekende bies, welriekende nachtorchis en witte waterranonkel
• een stabiele toestand voor krabbenscheer, ronde zegge en weegbreefonteinkruid
• een matige afname voor klimopklokje en moerassmele
• een (sterke) afname voor grote bremraap, honingorchis, kleine wolfsklauw, driekantige bies, slank wollegras, spits fonteinkruid, fijn goudscherm en plat fonteinkruid.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s75
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.51

Thematische Lijst 2020

  • Data & Infrastructuur

Dit citeren